Доставка в Алто-Продукт ЕООД

АЛТО-ПРОДУКТ
Стедо Инженеринг достави стелажна система „STEDO Pallet” на фирма Алто-Продукт ЕООД
Стелажите са с капацитет 96 000 кг. Системата е изградена на 3 нива.
След оглед на помещението, проектираната система повишава капацитета с 30% и се постига максимално уплътняване на склада.