Доставка на стелажни елементи тип „STEDO Pallet Racking“ – произведени в Испания.

UML
Стелажните елементи са подбрани по проект на фирма „ФРЕШ ЕНД ФУУД ЛОДЖИСТИК“ ЕООД за преконфигуриране на склад млечни продукти в гр. София.

Описание на стелажната система:
– Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1000кг./ п.м.
– Височина на стелажната система 6500 мм.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи стелажни системи по конкретните изисквания на клиента, и най-добър срок на доставка.