За нас

 СТЕДО ИНЖЕНЕРИНГ е млада бързоразвиваща се инженерингова структура  с основна дейност реализация на проекти за Стелажни системи, Софтуер за  управление на складове и комплексни логистични решения за Вашия бизнес.

Всеки се стреми да постигне високи резултати и стандарт. Нашата основна цел е да Ви помогнем да постигнете тези резултати.

Проектиране, доставка и монтаж на Стелажни системи.

След  повече от 10 години  опит и реализирани над 700 проекта за Стелажни системи в България, нашият екип е готов да Ви предложи най-висока степен на компетентност при:

–       Анализ и определяне на най-точния тип стелажна система за Вашия склад.

–       Изготвяне на предложения за логистични решения, съобразени с тип на Вашите стоки, квадратура на складовото помещение, бързина на стокооборота, използваната подемно-транспортна техника.

–       Демонтаж, преконфигуриране, преместване и монтаж на съществуващи стелажи от всички производители.

–       Производство, доставка и монтаж на допълнителни стелажни елементи: предпазители, носачи, укрепвания, ПДЧ плоскости, подпори за ПДЧ и др.

В съвременния сложен и динамичен свят възможностите са толкова големи, колкото и трудностите. Ние ги преодоляваме и същевременно се развиваме.

Винаги сме в търсене на по-доброто решение, защото само така можем да сме подготвени за предизвикателствата в бизнеса.

Задължение на нашия бизнес е клиентите ни винаги да са удовлетворени.