СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи тип „STEDO Pallet Racking“ на фирма „КАМ 04“ ООД

UML
СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи тип „STEDO Pallet Racking“ на фирма „КАМ 04“ ООД

Проектът е за преконфигуриране на  склад за крепежни елементи в гр. Пловдив.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1000кг./ п.м.
Височина на стелажната система 6500 мм. Капацитет – 350 п.м.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в изключително кратки срокове, като предложи стелажна система по конкретните изисквания на клиента и най-добра цена.