СТЕДО Инженеринг изпълни проект за стелажи тип „STEDO Medium Duty“ – произведени в Испания

amg
СТЕДО Инженеринг изпълни проект за стелажи тип „STEDO Medium Duty“- произведени в Испания,
и стелажи тип „STEDO Pallet Racking“ – произведени в Турция.
Стелажните системи са подбрани за реализиране на склад за компютърни компоненти в гр. Бургас.

Описание на стелажната система „STEDO Medium Duty“ :

Конструкцията е оразмерена за натоварване – 350 кг./ л.м.
Капацитет на стелажната система – 270 кв.м. площ за стифиране на стоки в кашони.

Описание на стелажната система „STEDO Pallet Racking“ :

Конструкцията е оразмерена за натоварване – 850 кг./ п.м.
Капацитет на стелажната система – 510 п.м.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици,като предложи стелажни системи по конкретните изисквания на клиента, най-добър срок на доставка и цена.