СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „ЕМ ПИ“ООД – гр.Пловдив

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма ЕМ ПИООД – гр.Пловдив
Доставени са стелажи тип STEDO Light Duty произведени в Италия.

Стелажната система е безболтова и подбрана за складиране на леки товари с тегло до 130 кг/кв.м.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 130 кг./ ниво.
Капацитет на стелажната система :7 000 кг.
Всички нива са оборудвани с метални полици.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи най-кратък срок на изпълнение и най-добра цена.