СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „Еуро Гейт “ ООД

UML

Доставени са стелажни елементи тип STEDO Pallet Racking произведени в Испания.

По изискване на клиента е изпълнени следните дейности:
Оглед на съществуваща стелажна система и определяне на техническа и експлоатационна годност на стелажните елементи.

Изготвяне на оферта за ремонт и подмяна на увредените елементи.

Производство, доставка и монтаж на увредените елементи.

Извършване на демонтаж и монтаж на стелажни елементи в условията на „работещ склад“ ,без да се нарушават логистичните процеси.

Доставка на нови предпазни ботуши за стелажите.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи кратък срок на изпълнение и най-добра цена.