Доставка на стелажи тип „STEDO Pallet Racking“ – произведени в Турция.

UML

Стелажната система е подбрана за проект на склад за метали в гр. София.

Описание на стелажната система:
– Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1000кг./ п.м.
– Височина на стелажната система 5500 мм.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи стелажни системи по конкретните изисквания на клиента и най-добър срок на доставка.

Комплексна доставка на стелажи тип „STEDO Medium Duty“ и „STEDO Pallet Racking“

UML

Комплексна  доставка на стелажи тип „STEDO Medium Duty   и „STEDO Pallet Racking – произведени в Испания.

Стелажните системи са подбрани за реализиране на проект на магазин и буферен склад за резервни части в гр. Русе.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 350 кг./ л.м.
Капацитет на стелажната система – 400 кв.м. площ за стифиране на стоки.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици,като предложи стелажни системи по конкретните изисквания на клиента, най-добър срок на доставка и цена .

Стедо Инженеринг достави стелажна система „STEDO Pallet” на фирма ЛН Сълюшънс ООД

LN
Стелажите са с капацитет 38 000 кг. Системата е изградена на 4 нива.
След оглед на помещението, проектираната система повишава капацитета с 30%и се постига максимално уплътняване на склада.

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „Еуро Гейт “ ООД

UML

Доставени са стелажни елементи тип STEDO Pallet Racking произведени в Испания.

По изискване на клиента е изпълнени следните дейности:
Оглед на съществуваща стелажна система и определяне на техническа и експлоатационна годност на стелажните елементи.

Изготвяне на оферта за ремонт и подмяна на увредените елементи.

Производство, доставка и монтаж на увредените елементи.

Извършване на демонтаж и монтаж на стелажни елементи в условията на „работещ склад“ ,без да се нарушават логистичните процеси.

Доставка на нови предпазни ботуши за стелажите.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи кратък срок на изпълнение и най-добра цена.

Комплексен проект за фирма „БУЛГАРКОНФ“АД за обект в гр.Пловдив

Булгарконф

Доставени са стелажи тип STEDO Medium Duty, произведени в Испания и

стелажи STEDO Light Duty, произведени в Италия.

Стелажната система е подбрана за складиране на леки товари и закчалки за дрехи.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 350 кг./ л.м.
Капацитет на стелажната система – 450 кв.м. площ за стифиране на стоки.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици,

като предложи стелажни системи по конкретните изисквания на клиента, най-добър срок на доставка и цена .

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „П.И.К. Ко.“АД за обект в гр. Ямбол

P.I.C. Co
Доставени са стелажи тип STEDO Drive In произведени в Испания.
Стелажната система е подбрана за складиране на тежки еднотипни товари.

За много кратък срок са изпълнени изискванията на клиента за:

–       Изготвяне на проект за преконфигуриране на стари стелажи тип Conventional
–       Опис на налични елементи
–       Производство и доставка на допълнителни елементи за система Drive In

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1000 кг./ п.м.
Капацитет на стелажната система :198 000 кг. / 198 палетни места.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици,
като предложи оптимално оползотворяване на налични стелажи, най-добър срок и цена.

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „ЕМ ПИ“ООД – гр.Пловдив

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма ЕМ ПИООД – гр.Пловдив
Доставени са стелажи тип STEDO Light Duty произведени в Италия.

Стелажната система е безболтова и подбрана за складиране на леки товари с тегло до 130 кг/кв.м.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 130 кг./ ниво.
Капацитет на стелажната система :7 000 кг.
Всички нива са оборудвани с метални полици.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи най-кратък срок на изпълнение и най-добра цена.

СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „Вайс Профил“

weiss profil
СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „Вайс Профил“
Доставени са стелажи тип STEDO Pallet Racking произведени в Испания.
Стелажната система е подбрана за складиране на тежки товари с нестандартни размери.

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1200 кг./ ниво.
Капацитет на стелажната система :144 000 кг. / 430 палетни места.
Всички нива са оборудвани с плоскости от ПДЧ – 25 мм.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи оптимално разположение, кратък срок на изпълнение и най-добра цена.

СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи на фирма „Авенди“ ООД

AVENDI
СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи на фирма „Авенди“ ООД.
за складова база в гр.Варна.
Доставени са греди за система STEDO Pallet Racking и капацитет 2500 кг.
Елементите са подбрани и изпълнени с изричното условие на клиента да бъдат съвместими със закупени стари стелажи.

Доставка и монтаж на стелажна система ”STEDO Medium Duty”


 
 
 
 
СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма Джи Пойнт за стелажи за складиране на хартия с различни формати и размери.
Конструкцията е оразмерена за натоварвания в диапазон 400 – 600 кг./ ниво.
Нивата са 5, с размери на гредите съобразени изцяло със стифираните типове хартия.

 
 
СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи оптимално разположение, кратък срок на изпълнение и най-добра цена.