Доставка и монтаж на стелажна система ”STEDO Medium Duty”


 
 
 
 
СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма Джи Пойнт за стелажи за складиране на хартия с различни формати и размери.
Конструкцията е оразмерена за натоварвания в диапазон 400 – 600 кг./ ниво.
Нивата са 5, с размери на гредите съобразени изцяло със стифираните типове хартия.

 
 
СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици, като предложи оптимално разположение, кратък срок на изпълнение и най-добра цена.