Стедо Инженеринг достави стелажна система „STEDO Pallet” на фирма ЛН Сълюшънс ООД

LN
Стелажите са с капацитет 38 000 кг. Системата е изградена на 4 нива.
След оглед на помещението, проектираната система повишава капацитета с 30%и се постига максимално уплътняване на склада.