СТЕДО Инженеринг изпълни проект за фирма „П.И.К. Ко.“АД за обект в гр. Ямбол

P.I.C. Co
Доставени са стелажи тип STEDO Drive In произведени в Испания.
Стелажната система е подбрана за складиране на тежки еднотипни товари.

За много кратък срок са изпълнени изискванията на клиента за:

–       Изготвяне на проект за преконфигуриране на стари стелажи тип Conventional
–       Опис на налични елементи
–       Производство и доставка на допълнителни елементи за система Drive In

Описание на стелажната система:
Конструкцията е оразмерена за натоварване – 1000 кг./ п.м.
Капацитет на стелажната система :198 000 кг. / 198 палетни места.

СТЕДО Инженеринг спечели проекта в конкуренция с други доставчици,
като предложи оптимално оползотворяване на налични стелажи, най-добър срок и цена.