СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи на фирма „Авенди“ ООД

AVENDI
СТЕДО Инженеринг достави стелажни елементи на фирма „Авенди“ ООД.
за складова база в гр.Варна.
Доставени са греди за система STEDO Pallet Racking и капацитет 2500 кг.
Елементите са подбрани и изпълнени с изричното условие на клиента да бъдат съвместими със закупени стари стелажи.